Arama sonuçları: kaz eti

Aras Nehri Kuş Cenneti

Karla kaplı yüksek dağlar arasında pek çok canlıya yaşam sunar saklı cennetler. İşte bu saklı cennetlerden biri Kars-Iğdır sınırını oluşturan Aras Vadisi’ndeki Aras Nehri Kuş Cenneti‘dir. Doç.Dr.Çağan H.Şekercioğlu başkanlığı ve liderliğiyle bölgede gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve doğa koruma çalışmaları ile bu saklı cennetleri ortaya çıkaran KuzeyDoğa Derneği, bu alanların önemini ve canlıların yaşamındaki hayati önemini ortaya koymaya ve bunları paylaşmaya devam ediyor. ...

Devam »

Kars Yöresel Kaz Yemekleri

Kaz ve kurutulmuş kaz etinden yapılan yemekler, Kars Bölgesi’ndeki sosyal yaşamın ve geleneksel mutfak kültürünün vazgeçilmeyen yiyeceğini oluşturmaktadır. Ayrıca kaz ve kaz etinden yapılan yemekler, Kars Bölgesi halkının kültürüne o kadar çok etki etmiştir ki, halk edebiyatında, hikâyelerde, şiirlerde, fıkra, türkü, mâni, atasözü, bilmece, inanış ve halk oyunlarında en çok işlenen hayvanlar arasında insanların sıcak ve samimi dostluk kurduğu kazlar ...

Devam »

Tandırda Kaz Çekmesi

Kars Bölgesi geleneksel mutfak kültürü ve yemeklerinden birini de, tandırda kaz çekmesi yemeği oluşturmaktadır. Yapılışı: Tandır içinde pişirilen kaz yemeği, Kars Bölgesi’nde yüzlerce yıldan beri geleneksel olarak yapılmaktadır. Tandır içinde yakılan ateş kor haline getirildikten sonra, bunun üzerine geniş ağızlı bir çömlek içine ayıklanmış ve yıkanmış bulgur ile yeterince su konularak, bırakılmaktadır. Bunun üstüne gelecek biçimde yıkanan kurutulmuş kaz demir ...

Devam »

Fırında Kaz Yemeği

Tandır içinde pişirilen kurutulmuş kaz eti yemeği, Eski Çağdan beri geleneksel olarak yapılan bölgenin en eski yemeklerinin başında gelmektedir. Ancak son 40 – 50 yıldan beri Kars Bölgesindeki yerleşim merkezlerinde tandır sayısı azalmakta ve ortadan kalktığı için, artık çok az kullanılmaktadır. Anadolu mutfak kültürünün en eski pişirme aracı olan tandırın ortadan kalkması, hem yemek, hem de ekmek kültürünü derinden etkilemektedir. ...

Devam »

Kars Kaz Evi

Devam »

Kars Hakkında Turistik Bilgiler

Tarihi, M.Ö. 7. asra kadar uzanan Kars, gerek tarihî gerek doğal güzellikleri gerekse de turizm faaliyetleri olsun, turistlerin ilgisini çeken yerlerden biri. Kars’a bağlı Sarıkamış ise başlı başına bir tarihe sahiptir. Kars’a gittiğinizde görmeden dönmemeniz gereken yerler arasında; Ani Antik Kenti ve Harabeleri, Çıldır Gölü, Katerina Av Köşkü, Yanık Kilise, Zivin Kalesi, Micingirt Kalesi, Kars Kalesi’ni sayabiliriz. Türkiye’nin sayılı kayak ...

Devam »

Ozan Dede Korkut

Dede Korkut, bilinen ilk Türk Ozanı. Orta Asya’da Kopuz, Anadolu’da saz diye bilenen çalgının mucididir. Türk coğrafyasındaki bütün ozanların piridir. Oğuz Türklerinin milli ozan olan Dede Korkut’un hikâyelerinden ve hakkındaki söylencelerden yola çıkılarak yaşamı M.Ö. 120-M.S. 646 yılları arasında gösterilmektedir. Hikâyelerinde geçen yer adlarının tespiti sonucu Dede Korkut’un da mensup olduğu Oğuz Taifesi’nin Horasan’dan ayrılıp Bayındır-Han önderliğinde Kars-Anı bölgesine geldiği, ...

Devam »

Doğu Anadolu’nun Dünyaya Açılan Kapısı KARS

Kars Doğu Anadolu’da, ülkemizin en doğusunda, karasal iklimin hüküm sürdüğü soğuk illerimizden biridir. Kışları uzun ve sert, yazları kısa ve serin geçer. Ancak mekânın iklime dayalı olumsuzluğu ilin sanayi gelişmesini kısmen etkilemiş olsa da; turizm potansiyeli açısından bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Kışların uzun geçtiği bölgede kış turizmini geliştirmek amacıyla son yıllarda yapılan yatırım ve çalışmalarla önemli yol kat ...

Devam »

Bozbaş-Piti Yemeğinin Tarihçesi

Kars Bölgesi’nin komşu coğrafi yörelerdeki yerleşim merkezleri ile çok büyük bir kültürel etkileşim içinde olduğunu gösteren kanıtlardan biri de, geleneksel mutfak kültürüne ait yemek çeşitleridir. Kafkasya ile Doğu Anadolu arasında bir köprü görevini gören Kars Bölgesi, bir yandan Kafkasya, diğer yandan Doğu Anadolu, Nahçıvan ve Kuzeybatı Iran Bölgesi mutfak kültürü ile çok yakın bir ilişki içindedir. Kars Bölgesi geleneksel mutfak kültürü ...

Devam »

Kars Tarihi

Kars’ın bilinen ilk sâkinleri Hurrilerdir. Daha sonra Hititlerin hâkimiyetine girmişlerdir. Hurriler bölgeye “yüksek ülke” veya “yukarı eller” demişlerdir. Bölge, daha sonra Urartuların işgâline uğradı. M.Ö. 8. asırda Kimmerler buradan geçtiler. Asurlar ve Babiller buraya hâkim olamadılar. İskitler M.Ö. 7. asırda bu bölgeye hâkim oldular. M.Ö. 6. asırda Perslerin istilâsına uğradı. Dârâ, Kafkasya Seferini buradan geçerek yaptı. M.Ö. 4. asırda Makedonya ...

Devam »